Добре дошли на сайта на ГеоДрон!

ГеоДрон е част от проектантско бюро “Водоканалстрой” Бургас. Използваме съвременни технологии за подпомагане на проектирането и строителството. Нашите услуги включват направата на детайлни геореферирани ортофото снимки, цифров модел на терена и изчисление на повърхнини и обеми. Допълнително правим видео-заснемане и инспекция от високо на терени и съоръжения.

Ортофото снимки

Направа на детайлни геореферирани ортофото снимки

Триизмерен модел на терена

Моделиране на триизмерен терен от двуизмерни снимки, генериране на облак от точки и повърхнини

Изчисление на обеми и повърхнини

Изчисление на обеми и повърхнини по създадения модел на терена

Инспекция от високо

Инспекция на терен и съоръжения от високо с HD камера – направа на снимки и стабилизирано HD видео.

Част от нашите възможности в едно видео

BACK